BỘ SALON TRIỆN GỖ CẨM LAI VIỆT NAM TAY 12 SƠN BÓNG GỒM 10 MÓN

Giá gốc là: 240.000.000VND.Giá hiện tại là: 192.000.000VND.

Bộ salon triện gỗ cẩm lai Việt Nam tay 12 sơn bóng gồm 10 món:
– 1 băng 3 dài kích thước 70x125x185cm
– 4 ghế đơn kích thước 70x90x125cm
– 1 bàn dài 77x55x160cm
– 2 đôn bàn 55x65x55cm
– 2 bàn nhỏ 45x45x35

Hàng đặt trước: 90 – 120 ngày

Cho phép đặt hàng trước