SẬP GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI 2 TẤM 1MX6M DÀY 22

256.000.000VND

SẬP GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI 2 TẤM 1MX6M DÀY 22

  • Gía: 76.000.000 (gỗ Yatanza)
  • Gía: 256.000.000 (gỗ gõ đỏ)
Hàng đặt trước: 30 – 45 ngày

Cho phép đặt hàng trước