SẬP GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI 2 TẤM 2M8X6M DÀY 22

416.000.000VND

SẬP GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI 2 TẤM 2M8X6M DÀY 22

– Gía: 196.800.000 (gỗ Yatanza)
– Gía: 416.000.000 (gỗ gõ đỏ)
Hàng đặt trước: 30 – 45 ngày

Cho phép đặt hàng trước