SẬP GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI 2 TẤM 1M2X6M DÀY 22

320.000.000VND

SẬP GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI 2 TẤM 1M2X6M DÀY 22

  • Gía: 91.200.000 (gỗ Yatanza)
  • Gía: 320.000.000 (gỗ gõ đỏ)

Hàng đặt trước: 30 – 45 ngày

Cho phép đặt hàng trước