SẬP GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI 2 TẤM 90X2M4 DÀY 16

64.000.000VND

SẬP GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI 2 TẤM 90X2M4 DÀY 16

  • Gía: 27.300.000 (gỗ Yatanza)
  • Gía: 64.000.000 (gỗ gõ đỏ)

Hàng đặt trước: 30 – 45 ngày

Cho phép đặt hàng trước