SẬP GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI 2 TẤM 1M1X3M6 DÀY 18

128.000.000VND

SẬP GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI 2 TẤM 1M1X3M6 DÀY 18

  • Gía: 47.600.000 (gỗ Yatanza)
  • Gía: 128.000.000 (gỗ gõ đỏ)

Hàng đặt trước: 30 – 45 ngày

Cho phép đặt hàng trước