SẬP GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI 2 TẤM 1M1X3M2 DÀY 16

110.000.000VND

SẬP GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI 2 TẤM 1M1X3M2 DÀY 16

  • Gía: 40.200.000 (gỗ Yatanza)
  • Gía: 110.000.000 (gỗ gõ đỏ)

Hàng đặt trước: 30 – 45 ngày

Cho phép đặt hàng trước